Algemene voorwaarden Bed & Breakfast De Posthoorn

Welkom bij Bed & Breakfast De Posthoorn. Met het aangaan van een gemaakte reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

 

Definities:

Eigenaar: Davey van 't Oever & Jeroen Buis

Beheerder: Astrid 

Gast: hoofdgast en medegasten die in de Bed & Breakfast verblijven

 

 

Algemeen

1. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten, moet een vaste woon - of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben.

2. De prijzen van de kamers staan op www.bedandbdeposthoorn.nl. Prijzen zijn inclusief btw, ontbijt, twee handdoeken, twee washandjes, gastendoekje, opgemaakte bedden, water, elektriciteit, gratis WiFi en eind schoonmaak.

3. Onze Bed & Breakfast is helaas niet geschikt voor kinderen en mensen in een rolstoel.

4. Onze kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van twee personen.

5. Wij gunnen onze gasten een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

6. Uiteraard verwachten we dat onze gasten eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons melden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.

7. Bed & Breakfast De Posthoorn is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.

8. We verwachten dat onze gasten instructies van de eigenaar of beheerder opvolgen.

9. De eigenaar of beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast Pergamo ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.

10. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.

11. We verwachten dat gasten van Bed & Breakfast de Posthoorn zich houden aan de huisweetjes en de algemene voorwaarden.

 

Reservering en betaling

1. De huurovereenkomst kan telefonisch, per e-mail, via onze website, Booking.com  of via Bed and Breakfast Nederland worden aangegaan.

2. Na ontvangst van een reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast De Posthoorn een bevestiging (mits de kamere beschikbaar is).

3. De reservering is definitief.

 

Annulering

1. Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

- Bij annulering 2 weken of eerder voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten.

- Bij annulering van 14 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum; 50% annuleringskosten.

- Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; 100% annuleringskosten.

2. Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.

3. Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie, moet de annulering direct per e-mail of telefonisch aan de eigenaar worden doorgegeven.

4. Na overleg zal het afgesproken bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.

5. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

6. B&B de Posthoorn kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

7. In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk een alternatief  aanbieden.

8. Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed.

10. Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

 

 Aankomst en vertrek

1. Op de dag van aankomst is de kamer vanaf 16.00 uur beschikbaar en kan tot 18:00.00 uur worden ingecheckt.

2. Het wordt gewaardeerd als we de verwachte aankomsttijd van te voren doorkrijgen.

3. Afwijkende aankomsttijden dan hierboven genoemd zijn alleen mogelijk in overleg.

4. In verband met het schoonmaken van de kamers is het nodig op de dag van vertrek deze vóór 11.00 uur te verlaten. 

 

Klachten

1. Uiteraard doen wij ons uiterste best onze gasten een onbezorgd en onvergetelijk verblijf te bieden. Mocht er ondanks onze goede zorgen toch een klacht zijn, dan horen wij dat graag ter plekke zodat wij dit direct

kunnen oplossen.
 

 Wij wensen u een fijn verblijf in onze Bed & Breakfast De Posthoorn